Klimatski tipovi FBiH

Klimu Bosne i Hercegovine determinišu osnovni klimatski faktori: geografski položaj, geološka podloga, reljef, blizina Sredozmenog mora, kontinentalnost Evrope sa sjevera i pokrivenost terena biljnim svijetom.

U sklopu opće cirkulacije atmosfere iznad Balkana, a samim tim iznad prostora Bosne i Hercegovine, dolazi do česte smjene polarnih i tropskih zračnih masa u zimskom periodu i pritjecanja hladnog arktičkog zraka. To se odvija pod neposrednim utjecajem sinoptičkih sistema, hladnih i toplih fronta, ciklona sa Atlantika, iz Sredozemlja i Jadranskog mora, te anticiklona u ljetnom periodu najčešće Azorskog, a zimi srednjoevropskog i Sibirskog.

Sve ove procese u velikoj mjeri remeti reljef koji se javlja kao glavni modifikator klime. Upravo zbog toga na teritoriju Bosne i Hercegovine javljaju se tri osnovna tipa klime: (1) kontinentalna i umjereno-kontinentalna,

(2) planinska i planinsko-kotlinska,I

(3) mediteranska i modificirana mediteranska klima.(Izvor:INC 2009)

Kontinentalna klima javlja se na sjeveru, mediteranska na jugu, a linijom koja razdvaja ove dvije regije nalazi se prostor visokih planina, visoravni i klisura u kojima, u zavisnosti od nadmorske visine, dominira planinska klima.

Kontinentalna i umjereno kontinentalna klima zastupljena je na prostoru sjeverne Bosne i u dolinama srednjih tokova Une, Sane, Vrbasa, Bosne i Drine od Višegrada. U Semberiji se osjeća i panonski(stepski) klimatski utjecaj, zbog blizine Panonske nizije. Glavne odlike ovog tipa klime su topla ljeta i hladne zime. Ljetne temperature mogu porasti i preko 40 °C. Prosječna temperatura zraka u najtoplijem dijelu godine (u julu) je između 20 i 23 °C, dok je prosječna temperatura u najhladnijem dijelu godine (u januaru) oko 0 °C. Apsolutni minimumi mogu dostići i do -30 °C. Prosječna godišnja temperatura je iznad 10 °C.

Na količinu kišnih padavina utiču vlažne zračne mase koje dolaze sa zapada (sa Atlantika) i sa juga (sa Jadrana). Padavine su najvarijabilniji klimatski parametar u smislu prostora i vremena. U oblasti gdje je zastupljen umjereno-kontinentalni tip klime najveća količina padavina javlja se u toplom dijelu godine, a maksimum se javlja u junu. Godišnje količine padavina variraju od 750 l/m2 na sjeveru duž rijeke Save do 2.000 l/m2 u centralnim i jugoistočnim planinskim regijama Bosne i Hercegovine.

U sjevernoj Bosni i Hercegovini broj sunčanih sati iznosi 1.800-2.000, više u istočnom dijelu nego u zapadnom. Oblačnost se smanjuje od zapada prema istoku. Na sjeveru Bosne insolacija se kreće oko 2.000 sati na godišnjem nivou, dok je najmanja insolacija (oko 1.500 sati godišnje) zabilježena u kotlinskim prostorima u unutrašnjosti (Doboj, Zenica). Vjetrovi su rijetki i slabi, a kada se pojave pretežno dolaze iz sjevernog i sjeverozapadnog pravca. U pojasu kontinentalne klime u području rijeke Save suočavamo se sa frontalnim vjetrovima i pojavom košave, koja puše s istoka prema zapadu. Ekstremni udari vjetra mogu dostići 40 m/s, a brzina vjetra od 17,2 m/s registrira se više puta godišnje.

 (2) Planinska klima. Na nadmorskim visinama do 1.000 m u planinsko kotlinskoj oblasti središnje Bosne dijelom je zastupljena umjereno kontinentalna klima. Sa porastom nadmorske visine klima se postepeno mijenja u subplaninsku (predplaninsku), a preko 1.400 m n.v. u planinsku klimu, koja prevladava u planinskom središnjem dijelu zemlje. Odlike planinske klime su svježa i kratka ljeta, hladne i snježne zime sa obilnim snježnim padavinama. Prosječne januarske temperature kreću se od -3,5 do -6,8 °C, a julske od 14,8 do 16,9 °C. Apsolutne minimalne temperature su od -24 do -34 °C, a apsolutne maksimalne od 30 do 36 °C. Prelazna godišnja doba (proljeće i jesen) slabo su izražena. Količina padavina je oko 1.200 l/m², često se javljaju snježne padavine, a snježni pokrivač se dugo zadržava. Subplaninska klima malo je blaža uz umjereno topla ljeta i hladne zime. Količina padavina u ovim predjelima malo je manja, do 1.000 l/m².

Temperaturne amplitude kreću se od 20 do 21 °C. Jesen je toplija od proljeća. Padavine su ravnomjerno raspoređene. Godišnje trajanje insolacije u centralnoj planinskoj oblasti iznose 1.700-1.900 sati. Zbog čestih magli tokom hladnog perioda godine, solarna radijacija u unutrašnjosti niža je nego na istoj nadmorskoj visini u primorju.

(3) Mediteranska (sredozemna, jadranska, subtropska) klima javlja se na jugozapadu zemlje, odnosno na području Hercegovine. Kako se Hercegovina geografski može podijeliti na nisku Hercegovinu-Humine i visoku-Rudine, tako se i različite klime javljaju u ovim oblastima. Niska Hercegovina obuhvata donji tok Neretve sa okolnim kraškim poljima,i ima mediteransku i modificiranu mediteransku klimu, a visoka Hercegovina je na prijelazu između mediteranske i planinske klime, u zavisnosti od nadmorske visine (umjereno planinsko-mediteranska i planinska klima).

Na klimu niske Hercegovine direktno utječe Jadransko more, pa su tako zime blage uz srednju temperaturu u januaru od 3 do 6 °C. Ljeta su vrlo topla uz srednje julske temperature od 22 do 25 °C. Ekstremne temperature zimi zavise od nadmorske visine, od -8 °C u nižim predjelima do -15 °C u višim. Ljeti maksimalne temperature dostižu 40 do 45 °C. Glavna odlika cijele ove regije su padavine. Dominira maritimni pluviometrijski režim pod utjecajem Mediterana, pa se tako najveća količina padavina javlja kasno u jesen i početkom zime sa često obilnim padavinama, dok je ljeti minimum padavina uz čestu pojavu suša. Godišnja količina padavina iznosi oko 2.000 l/m² pa sve do 3.000 l/m² koliko se bilježi u Grabu, najkišovitijem mjestu u BiH. Snijeg se rijetko javlja u nižim dijelovima Hercegovine, ali u februaru 2012. javile su se ekstremno velike snježne padavine.

Umjereno planinsko-mediteranska klima javlja se u oblasti visoke Hercegovine. Ovdje se osjeća i dalje utjecaj Mediterana, ali i planina. Temperatura zraka opada s porastom nadmorske visine i udaljenošću od mora. Za svakih 10 km udaljenosti od mora temperatura opada od 0,6 do 0,8 °C. Zime su ovdje oštrije sa srednjom januarskom temperaturom od -3 do 0 °C. Apsolutni minimumi dostižu od -15 do -20 °C. Ljeta su malo blaža od niske Hercegovine, ali i ovdje se mogu javiti ekstremi i do 40 °C. Padavine su također obilne, oko 1.800 l/m². U ovim predjelima zimi se javljaju snježne padavine, često i obilne uz formiranje visokog snježnog pokrivača. Bura se često javlja, pogotovo zimi. Na prijevojima može biti vrlo jaka. Zbog raznolikosti reljefa, javljaju se i različite klime, kao i kombinacije nekoliko klimatskih tipova u zavisnosti od nadmorske visine. U pogledu potencijalno opasnih meteoroloških pojava one se, također, razlikuju u zavisnosti od regije.

Klimatski tipovi po koppen klasifikaciji klime zastupljeni na prostoru FBiH

PODTIP KLIMATA OPIS
Cfa Umjereno topla i vlažna kima sa vrućim ljetom
Cfb Umjereno topla i vlažna kima sa toplim ljetom
Csa Sredozemna klima sa vrućim ljetom
Csb Sredozemna klima sa toplim ljetom
Dfb Umjereno vlažna klima sa toplim ljetom
Dfc Umjereno vlažna klima sa svježim ljetom
ET Klima tundre