Klimu, ili podneblje određenog područja u nekom vremenskom periodu, definišemo kao skup prosječnih ili očekivanih vrijednosti meteoroloških elemenata i pojava. Obično se kaže da na klimu nekog područja utiče sveukupni klimatski sistem, koji je sačinjen od atmosfere, hidrosfere, kriosfere, tla i biosfere, te da je klima samo “vanjska” manifestacija složenih i nelinearnih procesa unutar klimatskog sistema koji imaju svoju dinamiku i međudjelovanje.

Kroz vijekove, klima utiče na sve segmente čovjekovog života. Nažalost, čovjek svojim aktivnostima i djelovanjima utiče na klimu i mijenja je. Ispuštanjem raznih tvari u atmosferu, promjenom izvornog pejzaža, razvojem privrede, pogotovo u posljednje vrijeme, klima se ubrzano mjenja. Drugim riječima rečeno, u vremenu smo klimatskih promjena.

Za ocjenu klime nekog područja koriste se tridesetogodišnji nizovi podataka. Slijedeći preporuke Svjetske meteorološke organizacije (WMO), meteorološke službe periodično vrše izdavanje klimatskih atlasa za određene tridesetogodišnje periode, a prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO), referentni periodi su 1931. - 1960. i 1961. - 1990. godina, na osnovu kojih se izrađuju klimatski atlasi.

Federalni hidroeteorološki zavod posjeduje Atlas klime Bosne i Hercegovine za period 1931.-1960. godine, koji je rađen u okviru Atlasa klime SFRJ u izdanju Saveznog hidrometeorološkog zavoda Jugoslavije, uz učešće tadašnjeg Republičkog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

Shvatajući značaj poznavanja prostorne raspodjele klimatskih elemenata, Federalni hidrometeorološki zavod je u periodu od 2015. - 2017. godine pristupio izradi Atlasa klime Federacije Bosne i Hercegovine za referentni tridesetogodišnji period 1961. - 1990. godine.

Za potrebe atlasa obrađeni su 30-godišnji nizovi podataka za osnovne klimatološke elemente za oko 130 klimatoloških stanica, predstavljeni u formi kartografskog, grafičkog i tekstualnog prikaza prostorne raspodjele osnovnih klimatskih i agroklimatskih elemenata, uz primjenu savremenih tehnologija za digitalizaciju podataka.

Sastavni dio Atlasa klime Federacije Bosne i Hercegovine za period 1961. - 1990. godina je i dio „Agrometorologija“ u kome je dat prikaz agroklimatskih parametara bitnih za poljoprivredu, kao što je prostorna raspodjela temperatura tla, trajanja perioda sa temperaturama zraka i tla iznad određenih temperaturnih pragova, te prikaz fenoloških faza odabranih biljaka iz grupe „Šumsko drveće i šiblje“. Rezultati ovih obrada su digitalne klimatske karte sa prostornim prikazom najvažnijih klimatskih i agroklimatskih elemenata za period 1961. - 1990.

Atlas klime za period 1961. - 1990. godina predstavlja temeljni doprinos u poznavanju klimatskih karakteristika područja Federacije Bosne i Hercegovine, te će poslužiti kao temelj za planiranje aktivnosti u mnogim djelatnostima društva, za proučavanje klime, klimatskih promjena, te drugih primijenjenih naučnih istraživanja vezanih za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, elektroprivredu, građevinarstvo, pomorski, kopneni, zračni saobraćaj i turizam.

Posebno bih istakao da su Atlas klime za period 1961. - 1990. godina u potpunosti izradili uposlenici Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kroz projekat „Improving the climate resilience of Bosnia - Herzegovina’s road network“, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj, a čiji su nosioci Švedska Agencija za ceste i JP Ceste Federacije BIH obezbjeđena su sredstva za recenziju i izradu web stranice za interaktivni Atlas Federacije Bosne i Hercegovine.